Strona główna / Polityka prywatności

Polityka Prywatności sklepu Butik LU-SI

 1. Informacje o Butiklusi.pl
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Lucyna Biedroń prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Lucyna Biedroń LU-SI Butik NIP 7371125610 ul. Krótka 3 34-600 Limanowa. Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową butiklusi.pl (dalej „witryna“), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów LU-SI BUTIK, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient„).
  2. Lucyna Biedroń LU-SI BUTIK działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
  3. Lucyna Biedroń LU-SI BUTIK wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Lucyna Biedroń, telefon: 664-834-681, mail kontakt@butiklusi.pl
 2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
  1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów LU-SI BUTIK. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas procesu zamawiania rzeczy, zarówno rejestrując konto na serwisie jak i zamawiając bez rejestracji.
  2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności. Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje, takie jak adres notatka o możliwych terminach dostawy.
  3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług, LU-SI BUTIK wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez naszych klientów. Jeśli mają Państwo włączone przechowywanie cookies przeglądarki oraz zgodę na ich wykorzystanie, LU-SI BUTIK uzyskuje informacje o odwiedzenie stron internetowych, oglądanie produktów i innej aktywności na stronie.
  4. LU-SI BUTIK nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu religijnym, itp.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych:
  1. By przetworzyć zamówienie i wypełnić umowę między LU-SI BUTIK, a klientem używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Jeśli usługa dane nie zostaną podane LU-SI BUTIK nie będzie w stanie obsłużyć Państwa zamówienia.
  2. Przetwarzanie z powodu uzasadnionych celów LU-SI BUTIK w postaci ograniczonego marketingu bezpośredniego LU-SI BUTIK nie wymaga zgody na taką komunikację biznesową, ale pozwala Państwu zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie lub rezygnacji z przetwarzania. Klienci, którzy po wejściu w życie tych przepisów pod warunkami LU-SI BUTIK, możemy wysłać wiadomości do obrotu na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a odmowa nie wpływa na realizację zamówienia. Udzielają Państwo zgody LU-SI BUTIK podczas rejestracji lub później w ustawieniach konta użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika. Jeśli anulują Państwo zgodę, nie będą Państwo otrzymywać wiadomości handlowych. Zgodę na przetwarzanie danych można również cofnąć mailowo i telefonicznie.
  3. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów LU-SI BUTIK. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa podczas procesu zamawiania rzeczy, zarówno rejestrując konto na serwisie jak i zamawiając bez rejestracji.
  4. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów, możemy wykorzystywać informacje dotyczące nazwy użytkownika i adresu e-mail w odpowiednim oknie czatu na stronie internetowej. Wypełniając dane, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych. Nie używamy już Państwa nazwiska i adresu e-mail, gdy zaczynamy czatować.
 4. Odwołanie zgody i anulowanie wysyłania wiadomości handlowych
  1. Komunikacja biznesowa. Zarówno użytkownicy, jak i klienci LU-SI BUTIK mogą w każdej chwili wycofać komunikację biznesową poprzez poinformowanie o niewyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych w sklepie internetowym LU-SI BUTIK pod adresem mail kontakt@butiklusi.pl lub za pośrednictwem innych kontaktów np. numeru telefonu podanego wyżej.
  2. Cookies. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, można zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączą Państwo przechowywanie plików cookies LU-SI BUTIK, niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie.
 5. Kto ma dostęp do danych?
  1. Dane osobowe są przetwarzane przez LU-SI BUTIK i jego pracowników Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych i są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z LU-SI BUTIK.
  2. Administrator LU-SI BUTIK, zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty tzw. procesorów. Procesor oznacza każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe do LU-SI BUTIK w celach i w sposób określony przez LU-SI BUTIK. Jeśli Państwa zgoda jest wymagana do przetwarzania, przekazujemy dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Dostarczamy procesorom tylko te dane, którychpotrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród procesorów używających LU-SI BUTIK znajdują się:  Firmy zajmujące się płatnościami( przelewy24.pl)  Firmy zajmujące się marketingiem internetowym
 6. Jak długo przetwarzamy dane?
  1. LU-SI BUTIK przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i dostawy towarów. Zgodnie z prawem LU-SI BUTIK zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.
  2. Wiadomości biznesowe są wysyłane do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na ich przesyłanie. Klientom będą wysyłane komunikaty handlowe, dopóki nie nastąpi zakończenie ich przyjmowania lub nie dojdzie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. Najpóźniej jednak komunikacja biznesowa jest wysyłana przez 10 lat.
  3. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez LU-SI BUTIK przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookie w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
  4. Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza określonych terminach LU-SI BUTIK zrobić tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych mających zastosowanie do LU-SI BUTIK.
 7. Jakie są Państwa prawa?
  1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z LU-SI BUTIK i poprosić o:
   1. Informacje dotyczące danych osobowych LU-SI BUTIK procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza LU-SI BUTIK. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w tych zasadach.
   2. Dostęp do danych, które dostarczyłeś LU-SI BUTIK podczas procesu rejestracji lub podczas tworzenia zamówienia.LU-SI BUTIK powinno potwierdzić, czy i jakie konkretne dane osobowe są przetwarzane i ostatecznie zostaną udostępnione.
   3. Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna. Tylko w przypadku aktualnych informacji LU-SI BUTIK może prawidłowo obsłużyć Twoje zamówienie.
   4. Wyjaśnienie i usunięcie wadliwych stanów (np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych), jeśli wierzyć LU-SI BUTIK przetwarza dane osobowe z naruszeniem ochrony swojego życia osobistego i prywatnego lub w konflikt z prawem.
   5. Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczone przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do tego celu, lub jeśli już LU-SI BUTIK nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych, LU-SI BUTIK w całości lub częściowo usunie Twoje dane.
   6. Przeniesienie automatycznie przetworzonych danych osobowych uzyskanych na podstawie Państwa zgody na rzecz innego podmiotu, który przekazuje LU-SI BUTIK dane osobowe w powszechnie stosowanym formacie lub innych administratorów zgodnie z własnymi życzeniami.
  2. Dalej klienci LU-SI BUTIK mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wysyłania komunikatów biznesowych lub oceny preferencji zakupowych, w konsekwencji którego LU-SI BUTIK natychmiast zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do tych celów.
  3. Oprócz powyższych przywilejów mogą Państwo skontaktować się z LU-SI BUTIK ze skargą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Bezpieczeństwo
  1. LU-SI BUTIK dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). LU-SI BUTIK kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.
  2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem. Bezpieczeństwo danych osobowych jest regularnie testowane przez LU-SI BUTIK i stale ulepszamy naszą ochronę
 9. Kontakt
  1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z LU-SI BUTIK poprzez telefon: 664-834-681, mail kontakt@butiklusi.pl
 10. Postanowienia końcowe
  1. Zasady te wchodzą w życie z dniem 17.11.2018.